De IC-recorder uit de HOLD-stand halen

Wanneer uw IC-recorder op HOLD staat, zal [HOLD… Slide HOLD Switch to Activate.] op het display verschijnen wanneer u op een toets drukt.

Haal de IC-recorder uit de HOLD-stand voor u hem weer gaat gebruiken.

  1. Schuif de POWER・HOLD-schakelaar naar de stip in het midden.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.