Afspeelsnelheid is te snel of te langzaam.

  • De DPC(Speed Control) is ingesteld op [ON] en u hebt de afspeelsnelheid gewijzigd.

    Stel DPC(Speed Control) in op [OFF], of wijzig de afspeelsnelheid terug naar normaal.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.