Opnieuw opstarten van de IC-recorder

Wanneer een probleem niet is opgelost nadat u alle correctiemaatregelen hebt gecontroleerd die onder de onderwerpen van [Probleemoplossing] worden vermeld, kunt u het probleem mogelijk oplossen door de IC-recorder opnieuw op te starten. Schuif de POWER・HOLD-schakelaar naar [POWER] en houd hem tenminste 8 seconden vast.() Wanneer het display uit gaat, is het toestel opnieuw aan het opstarten. Laat de POWER・HOLD-schakelaar los. Wanneer de IC-recorder in gebruik is en u hem opnieuw opstart, is het mogelijk dat de gegevens die zijn opgeslagen op de IC-recorder of de instellingen van de IC-recorder worden gewist. Controleer voor het opnieuw opstarten of de aanduiding voor de bedieningsstand() niet brandt.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.