Probleemoplossing

Voordat u uw IC-recorder wegbrengt ter reparatie, moet u de volgende gedeelten controleren.

  • Controleer de items die worden vermeld in [Probleemoplossing].

  • Laad de IC-recorder op.

    Sommige problemen kunnen opgelost worden wanneer u de ingebouwde oplaadbare batterij van de IC-recorder oplaadt.

  • Start de IC-recorder opnieuw op.

  • Controleer de Sound Organizer 2 Help.

    Raadpleeg voor meer informatie over de werking van Sound Organizer 2, de Help van Sound Organizer 2.

Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het probleem blijft optreden nadat u de controle hebt uitgevoerd.

Ga naar de volgende ondersteuningssite voor de nieuwste ondersteuningsinformatie over de IC-recorder:

Voor klanten in Europa:

https://www.sony.eu/support

Voor klanten in Latijns-Amerika:

https://www.sony.com/am/support

Voor klanten in de VS:

https://www.sony.com/am/support

Voor klanten in Canada:

https://www.sony.com/am/support

Voor klanten in China:

https://service.sony.com.cn

Voor klanten in andere landen/regio's:

https://www.sony-asia.com/support

Houd er rekening mee dat opgenomen bestanden kunnen worden gewist tijdens reparatie.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.