Nadruk geven aan het stereo-effect bij het maken van opnamen (Stereo Emphasis)

Door de Stereo Emphasis-functie in te schakelen kunt u opnamen maken met meer stereo-effect.

  1. Selecteer [ Settings] - [Recording Settings] - [Stereo Emphasis] van het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om [Light] of [Strong] te selecteren en druk dan op (afspelen/invoeren/stop).
  3. Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Beschrijvingen van menu-items

U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:
Schakelt de Stereo Emphasis-functie uit (standaardinstelling).
Light:
Voegt een iets verbeterd stereo-effect toe aan opnamen.
Strong:
Voegt een meer verbeterd stereo-effect toe aan opnamen dan [Light].

Opmerking

  • Wanneer [REC Mode] is ingesteld op [MP3 48kbps(MONO)], is de Stereo Emphasis-functie uitgeschakeld.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.