Lijst met meldingen

HOLD… Slide HOLD Switch to Activate.

Alle toetsen zijn uitgeschakeld omdat de HOLD-status van de IC-recorder is ingeschakeld om onbedoelde bediening te voorkomen. Schuif de POWER・HOLD-schakelaar naar de stip in het midden om de HOLD-status van de IC-recorder te annuleren.

(Zie De IC-recorder uit de HOLD-stand halen.)

Low Battery Level

U kunt het geheugen niet formatteren of alle bestanden in een map niet verwijderen omdat er onvoldoende batterijlading is. Laad de ingebouwde oplaadbare batterij van uw IC-recorder op.

(Zie De batterij opladen met een computer.)

Charge Battery

De batterij is versleten. Laad de ingebouwde oplaadbare batterij van uw IC-recorder op.

(Zie De batterij opladen met een computer.)

Memory Full

De resterende capaciteit van het ingebouwde geheugen is onvoldoende. Verwijder een aantal bestanden en probeer opnieuw op te nemen.

(Zie Een bestand verwijderen.)

File Full

Het totale aantal mappen en bestanden heeft de limiet bereikt. U kunt geen nieuwe bestanden meer aanmaken. Verwijder een aantal bestanden en probeer het bestand opnieuw aan te maken.

(Zie Een bestand verwijderen.)

Setting Limit Reached

De mapnaam die u hebt geselecteerd is al in gebruik. Verander de mapnaam.

(Zie Een mapnaam wijzigen.)

Track Marks are Full

Het aantal trackmarkeringen heeft de limiet bereikt. U kunt geen trackmarkeringen meer toevoegen. Verwijder trackmarkeringen die u niet meer nodig hebt.

(Zie Een trackmarkering verwijderen.)

Built-In Memory Needs to be Formatted

 • Het ingebouwde geheugen is geformatteerd met een computer. Uw IC-recorder is niet in staat het voor de werking vereiste systeembestand aan te maken. U moet de IC-recorder zelf, niet een computer, gebruiken om het ingebouwde geheugen te formatteren.

  (Zie Het geheugen formatteren (Format).)

 • Het ingebouwde geheugen beschikt niet over de map REC_FILE. Door het ingebouwde geheugen te formatteren, wordt de map REC_FILE automatisch aangemaakt.

  (Zie Het geheugen formatteren (Format).)

Process Error

 • Schuif de POWER・HOLDop uw IC-recorder naar [POWER] en houd hem tenminste 8 seconden vast om uw IC-recorder opnieuw op te starten. Als dit niet werkt, moet u een reservekopie van de gegevens die u nodig hebt maken en vervolgens het ingebouwde geheugen formatteren.

  (Zie Opnieuw opstarten van de IC-recorder.)

  (Zie Het geheugen formatteren (Format).)

 • Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen. Het geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw IC-recorder om het ingebouwde geheugen te formatteren.

  (Zie Het geheugen formatteren (Format).)

 • Als de handelingen hierboven het probleem niet verhelpen, moet u uw dichtstbijzijnde Sony-dealer raadplegen.

No File

De map die u hebt geselecteerd bevat geen bestanden. Er is geen bestand om te verplaatsen of kopiëren.

No Track Marks

Het door u geselecteerde bestand heeft geen trackmarkeringen om te verwijderen. Het selecteren van [At All Track Marks] voor [Divide] met het OPTION-menu werkt ook niet.

Cannot Add Additional Folders

 • Het totale aantal mappen en bestanden heeft de limiet bereikt. U kunt geen nieuwe mappen meer aanmaken. Verwijder een aantal mappen of bestanden en probeer de map opnieuw aan te maken.

  (Zie Een bestand verwijderen.)

  (Zie Een map verwijderen.)

 • Het volgnummer van de mapnaam heeft de limiet bereikt. Verwijder onnodige mappen en probeer de map opnieuw aan te maken.

  (Zie Een map verwijderen.)

Could Not Create Folder

Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen. Het geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw IC-recorder om het ingebouwde geheugen te formatteren.

(Zie Het geheugen formatteren (Format).)

Could Not Delete Folder

Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen. Het geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw IC-recorder om het ingebouwde geheugen te formatteren.

(Zie Het geheugen formatteren (Format).)

File Protected

Het bestand dat u hebt geselecteerd is beveiligd of [alleen lezen]. U kunt het bestand niet verwijderen. Gebruik uw IC-recorder om de beveiliging van het bestand op te heffen, of gebruik een computer om de alleen-lezen eigenschap te wissen.

(Zie Een bestand beveiligen.)

Protected Files Not Deleted

Het bestand dat u hebt geselecteerd is beveiligd of [alleen lezen]. Gebruik uw IC-recorder om de beveiliging van het bestand op te heffen, of gebruik een computer om de alleen-lezen eigenschap te wissen en verwijder het bestand dan opnieuw.

(Zie Een bestand beveiligen.)

Some Data Not Deleted

Als er zich submappen in de geselecteerde map bevinden, zullen de submappen en de bestanden daarin niet worden verwijderd.

Unknown Data

 • Deze gegevens hebben een bestandsindeling die niet wordt ondersteund door uw IC-recorder. De IC-recorder ondersteunt LPCM (.wav)/MP3 (.mp3)/WMA (.wma)/AAC-LC (.m4a) bestanden.

  (Zie Technische specificaties.)

 • Het is niet mogelijk om auteursrechtelijk beschermde bestanden af te spelen.

 • Het bestand dat u heeft geselecteerd is beschadigd. U kunt het niet afspelen of bewerken.

File in Format That Does Not Allow Editing

 • U kunt een bestand dat u heeft bewerkt met een andere applicatie dan Sound Organizer 2 niet splitsen.

 • Deze gegevens hebben een bestandsindeling die niet wordt ondersteund door uw IC-recorder. De IC-recorder ondersteunt LPCM(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a) bestanden.

  (Zie Technische specificaties.)

Invalid Operation

 • Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen. Het geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw IC-recorder om het ingebouwde geheugen te formatteren.

  (Zie Het geheugen formatteren (Format).)

 • Het ingebouwde geheugen heeft een slecht geheugenblok. U kunt geen gegevens naar het geheugen schrijven. De IC-recorder moet gerepareerd worden.

 • De resterende capaciteit van het ingebouwde geheugen is onvoldoende. U kunt een map of bestand geen andere naam geven. Verwijder onnodige mappen of bestanden en probeer de handeling opnieuw.

  (Zie Een map verwijderen.)

  (Zie Een bestand verwijderen.)

 • Het volgnummer van de map- of bestandsnaam heeft de limiet bereikt. Verwijder onnodige mappen of bestanden en probeer de handeling opnieuw.

  (Zie Een map verwijderen.)

  (Zie Een bestand verwijderen.)

 • De bestandsnaam heeft meer dan het maximum aantal tekens. U kunt een bestand niet splitsen. Geef het bestand een kortere naam.

 • Er is een trackmarkering direct voor of na het punt waar u het bestand wilt splitsen. Het selecteren van [At All Track Marks] voor [Divide] met het OPTION-menu werkt niet.

 • Er is een trackmarkering dicht bij het begin of eind van het bestand. Het selecteren van [At All Track Marks] voor [Divide] met het OPTION-menu werkt niet.

 • U kunt het bestand niet splitsen op een punt dat te dicht bij het begin of het eind van het bestand ligt.

 • Er is een bestand met dezelfde naam dat trackmarkeringen heeft. U kunt het bestand niet verplaatsen, kopiëren, of splitsen.

New File

Het bestand dat wordt opgenomen, heeft de maximum bestandsgrootte bereikt (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand). Het bestand wordt automatisch gesplitst en de opname gaat door met een nieuw bestand.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder

Het totale aantal bestanden in een map of het totale aantal bestanden overschrijdt de limiet. U kunt een bestand niet splitsen. Verwijder onnodige bestanden en probeer het bestand opnieuw aan te splitsen.

(Zie Een bestand verwijderen.)

Same File Name Exists

Er is al een bestand met dezelfde naam. U kunt niet meer dan een bestand met dezelfde naam aanmaken.

Operation Invalid While Playing

U heeft een menu-item geselecteerd in het OPTION of Settings-menu dat niet kan worden uitgevoerd tijdens het afspelen. Stop het afspelen en selecteer het item opnieuw.

Operation Invalid While Recording

U heeft een menu-item geselecteerd in het OPTION of Settings-menu dat niet kan worden uitgevoerd tijdens het opnemen van audio. Stop het opnemen en selecteer het item opnieuw.

Speaker Output is OFF

[Speaker Output] is ingesteld op [OFF (Mute)] op het HOME-menu. U kunt het volume niet instellen. Verander dit naar [ON], of sluit een hoofdtelefoon aan op uw IC-recorder en probeer het dan opnieuw.

(Zie In- of uitschakelen van de weergave via de luidspreker (Speaker Output).)

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.