De IC-recorder in de HOLD-stand (HOLD) zetten

U kunt alle toetsen op uw IC-recorder uitschakelen (HOLD) om te voorkomen dat het toestel onbedoeld wordt bediend terwijl u de IC-recorder bijvoorbeeld in uw zak heeft zitten.

  1. Schuif de POWER・HOLD-schakelaar naar [HOLD].

    Als de IC-recorder aan staat terwijl u de POWER・HOLD-schakelaar op [HOLD] zet, zullen [HOLD] en de huidige tijd ongeveer 3 seconden lang op het display verschijnen ten teken dat alle toetsen van de IC-recorder nu zijn uitgeschakeld.

Opmerking

  • Door uw IC-recorder in de HOLD-stand te zetten, worden alle toetsen uitgeschakeld. Zorg ervoor dat u de IC-recorder uit de HOLD-stand haalt voor u hem weer gaat gebruiken.

  • De klok kan de tijd weergeven in de 12-uursaanduiding, met [AM] of [PM], of in de 24-uursaanduiding, afhankelijk van de geselecteerde tijdsweergave (Time Display) op het Settings-menu. Bovendien hangt de standaardinstelling voor de manier waarop de klok wordt weergegeven ook af van het land of de regio waar u het toestel gekocht hebt.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.