Tips voor betere opnamen

Opnemen van een gesprek

Doe uw IC-recorder in een van uw zakken.

Om de Scene Select-functie te gebruiken, moet u [Pocket] selecteren.

Opnemen bij een vergadering

Plaats uw IC-recorder dicht bij de sprekers in de vergadering.

U kunt ruis (trillingen van de tafel enz.) verminderen door de IC-recorder op een zachte doek, bijvoorbeeld een zakdoek, te plaatsen.

Voor het opnemen van een vergadering kunt u heel goed [Auto Voice Rec] of [Meeting] van de Scene Select-functie gebruiken.

Opnemen van een lezing/presentatie

Plaats uw IC-recorder zo dat de ingebouwde microfoons in de richting van de spreker/presentator wijzen.

Voor het opnemen van een lezing/presentatie kunt u heel goed [Auto Voice Rec] of [Lecture] van de Scene Select-functie gebruiken.

Een spraaknotitie opnemen

Wanneer u in de ingebouwde microfoons spreekt, kunt u uw IC-recorder het beste een beetje opzij van uw mond houden, zodat de ingebouwde microfoons het geluid van uw adem niet oppikken.

Voor het opnemen van een spraaknotitie kunt u heel goed [Auto Voice Rec] of [Voice Notes] van de Scene Select-functie gebruiken.

Opmerking

  • Zorg ervoor dat de ingebouwde microfoons geen geritsel opnemen wanneer u uw IC-recorder vasthoudt.

Een interview opnemen

Plaats uw IC-recorder zo dat de ingebouwde microfoons in de richting van de geïnterviewde wijzen.

Voor het opnemen van een interview kunt u heel goed [Auto Voice Rec] of [Interview] van de Scene Select-functie gebruiken.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.