U kunt geen tijdsprong uitvoeren.

  • Uw IC-recorder staat in de normale afspeelfunctie. Druk op JUMP om de tijdsprong-functie in te schakelen.

  • U kunt de tijdsprong-functie niet gebruiken wanneer de A-B herhaalfunctie in werking is.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.