Een mapnaam wijzigen

U kunt de namen van de mappen waarin de bestanden die u opneemt met uw IC-recorder worden opgeslagen veranderen door een mapnaam te kiezen uit de beschikbare sjablonen.

  1. Selecteer [ Recorded Files] op het HOME-menu en druk dan op (afspelen/invoeren/stop).
  2. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om [Folders] te selecteren.
  3. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om de map te selecteren waarvan u de naam wilt wijzigen.
  4. Selecteer [Change Folder Name] op het OPTION-menu en druk dan op (afspelen/invoeren/stop).

  5. Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om de gewenste mapnaam te selecteren en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

    [Please Wait] verschijnt op het display en de mapnaam wordt gewijzigd.

Opmerking

  • U kunt de naam niet wijzigen van mappen in [ Music].

Hint

  • Er wordt altijd een volgnummer (01 t/m 10) achter elke mapnaam toegevoegd. Als u een mapnaam selecteert die al bestaat, worden extra mappen met dezelfde naam voorzien van een volgnummer (02 t/m 10).

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.