Een bestand afspelen

U kunt een bestand selecteren van het HOME -menu om af te spelen.

 1. Selecteer [ Music] of [ Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).
 2. Een bestand opzoeken en selecteren.

  Zie voor instructies over het opzoeken van een bestand Een bestand selecteren.

 3. Druk op (afspelen/invoeren/stop).

  Het afspelen wordt gestart en de aanduiding voor de bedieningsstand () licht groen op.

 4. Druk op VOL -/+ om het volume te regelen.

Opmerking

 • Alleen voor klanten in Europa:

  Wanneer u het volume probeert aan te passen naar een hoger niveau dan opgegeven, verschijnt het bericht [Check The Volume Level].

Hint

 • Om het afspelen te stoppen, moet u op (afspelen/invoeren/stop) drukken.

 • Wanneer u stopt met opnemen en het opname-standbyscherm verschijnt op het display, kunt u op (afspelen/invoeren/stop) drukken om het bestand dat u net hebt opgenomen af te spelen.

 • De ingebouwde luidspreker is hoofdzakelijk bedoeld voor het controleren van opgenomen audiobestanden; het geluid kan niet luid genoeg zijn, of moeilijk te verstaan. In dergelijke gevallen dient u een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) te gebruiken.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.