Het huidige bestand herhalen (herhaald afspelen door ingedrukt houden toets)

U kunt het bestand dat op dit moment wordt afgespeeld eenvoudig laten herhalen.

  1. Houd terwijl het bestand wordt afgespeeld (afspelen/invoeren/stop) ingedrukt.
    combinatie van herhalen-pictogram en nummer 1-pictogram zal op het afspeelscherm verschijnen en het huidige bestand zal herhaaldelijk worden weergegeven.

Opmerking

  • U kunt de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets niet inschakelen terwijl de A-B herhaalfunctie of de tijdsprong-functie is ingeschakeld.

Hint

  • Om de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets uit te schakelen en het normale afspelen te hervatten, moet u op (afspelen/invoeren/stop) drukken.

  • U kunt de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets inschakelen terwijl uw IC-recorder in een bepaalde afspeelstand staat.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.