Een trackmarkering toevoegen

U kunt een trackmarkering toevoegen op een punt waar u later het bestand wilt splitsen, om dat punt tijdens het afspelen gemakkelijk terug te kunnen vinden. Er kunnen maximaal 98 trackmarkeringen worden toegevoegd aan een enkel bestand.

  1. Selecteer terwijl de opname bezig is, of terwijl het afspelen bezig is of stand-by staat [Add Track Mark] op het OPTION-menu wanneer de opname of het afspelen het punt bereikt waar u een trackmarkering wilt toevoegen en druk dan op (afspelen/invoeren/stop).

    [Added] verschijnt om aan te geven dat er een trackmarkering is toegevoegd.

    Op de opname- en afspeelschermen zal de aanduiding (trackmarkering) verschijnen.

Opmerking

  • U kunt geen trackmarkeringen toevoegen aan een beveiligd bestand. Om trackmarkeringen toe te voegen aan een beveiligd bestand, moet u de beveiliging eerst opheffen en pas daarna kunt u de trackmarkeringen toevoegen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging Een bestand beveiligen.

Hint

  • Als u een trackmarkering wilt opzoeken en vanaf die trackmarkering wilt beginnen met afspelen, moet u op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) drukken terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is. Wacht terwijl het afspelen bezig is of stand-by staat tot de (trackmarkering) aanduiding een enkele keer knippert en druk dan op (afspelen/invoeren/stop) om het afspelen te laten beginnen.

  • Om trackmarkeringen namen te geven, kunt u de speciaal hiervoor bedoelde software (Sound Organizer 2) gebruiken. Alleen de eerste 16 tekens van de naam van de trackmarkering worden weergegeven op het display van uw IC-recorder.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.