Lijst met de OPTION menu-items

Hier volgt een lijst met de OPTION menu-items. Om het OPTION-menu te laten weergeven, moet u op OPTION drukken.

Afhankelijk van de handeling of de omstandigheden is het mogelijk dat sommige items niet zullen worden weergegeven.

Opnemen

De volgende menu-items zijn beschikbaar wanneer:

- het opnemen bezig is.

- het opnemen stand-by staat.

Opgenomen bestanden

De volgende menu-items zijn beschikbaar wanneer:

- de opgenomen bestanden in een lijst worden weergegeven.

- het afspelen van een opgenomen bestand bezig is.

- het afspelen van een opgenomen bestand stand-by staat.

Muziek

De volgende menu-items zijn beschikbaar wanneer:

- het afspelen van een bestand dat is geïmporteerd van een computer bezig is.

- het afspelen van een bestand dat is geïmporteerd van een computer stand-by staat.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.