De opname wordt onderbroken.

  • De VOR-functie is ingeschakeld. Om de VOR-functie uit te schakelen, moet u [VOR] instellen op [OFF].

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.