De klok instellen (Date & Time)

U kunt de klok van uw IC-recorder instellen. U moet de klok instellen voor u begint met opnemen.

 1. Selecteer [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Set Date/Time] van het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

 2. Stel de huidige datum en tijd in.

  Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om een item in te stellen en druk vervolgens op (afspelen/invoeren/stop).

  Herhaal deze handelingen om alle items in te stellen.

  Om de markering heen en weer te verplaatsen, moet u op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) drukken. Om de markering naar het vorige item te verplaatsen, moet u op BACK/HOME drukken.

  Wanneer u klaar bent met het laatste item, drukt u op (afspelen/invoeren/stop) om de instellingen toe te passen op de klok.

 3. Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

  Om de huidige tijd te laten zien, moet u uw IC-recorder in de HOLD-stand zetten.

Opmerking

 • De klok kan de tijd weergeven in de 12-uursaanduiding, met [AM] of [PM], of in de 24-uursaanduiding, afhankelijk van de geselecteerde tijdsweergave (Time Display) op het Settings-menu. Bovendien hangt de standaardinstelling voor de manier waarop de klok wordt weergegeven ook af van het land of de regio waar u het toestel gekocht hebt.

 • De standaardinstelling voor de manier waarop de datum wordt weergegeven hangt af van het land of gebied waar u het toestel gekocht hebt.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.