AF ze spustem

zdjęcie

Określa, czy ostrość ma być ustawiana automatycznie, gdy naciśniesz przycisk migawki do połowy. Wybierz [WYŁ.], aby oddzielnie ustawić ostrość i ekspozycję.

  1. MENU (Ostrość) → [AF/MF][AF ze spustem] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Automatyczna regulacja ostrości włącza się po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
WYŁ.:
Automatyczna regulacja ostrości nie włącza się nawet po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.