Bracket DRO

zdjęcie

Możesz zapisać łącznie trzy zdjęcia, z których każde ma inny poziom optymalizacji D-Range.

  1. Wybierz / (Tryb pracy) pokrętła sterowania → [Bracket DRO].
    • Tryb pracy można również ustawić, wybierając MENU (Fotografowanie) → [Tryb pracy][Tryb pracy].
  2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.
  3. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Bracket DRO: Lo:
Rejestrowanie serii trzech obrazów z nieznacznymi zmianami wartości optymalizacji D-Range (Lv 1, Lv 2 i Lv 3).
Bracket DRO: Hi:
Rejestrowanie serii trzech obrazów z dużymi zmianami wartości optymalizacji D-Range (Lv 1, Lv 3 i Lv 5).

Wskazówka

  • Ostatnie zdjęcie jest wyświetlane w trybie autopodglądu.