Fotografowanie w trybie Bulb

Przy dłuższej ekspozycji można uchwycić obraz ze śladem poruszającego się obiektu.

Rejestrowanie w trybie Bulb nadaje się do utrwalania świetlnych śladów gwiazd, fajerwerków itp.

 1. Ustaw pokrętło Zdjęcie/Film/S&Q w pozycji (Zdjęcie), aby wybrać tryb fotografowania.
 2. Ustaw pokrętło trybu w pozycji M (Ekspozycji ręcznej).
 3. Obróć pokrętło tylne L w prawo, aż pojawi się [BULB].
 4. Pokrętłem przednim wybierz wartość przysłony (liczba F).
 5. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
 6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki przez czas wykonywania zdjęcia.
  Dopóki przycisk migawki jest wciśnięty, migawka pozostaje otwarta.

Wskazówka

 • W przypadku rejestrowania sztucznych ogni itp., ustaw ostrość na nieskończoność w trybie ręcznego ustawiania ostrości. W przypadku korzystania z obiektywu, którego punkt nieskończoności nie jest precyzyjny, wyreguluj wcześniej ostrość na fajerwerkach w obszarze, w którym powinna być ustawiona ostrość.
 • Aby móc rejestrować obrazy w trybie Bulb bez pogorszenia jakości obrazu, wskazane jest rozpoczęcie rejestrowania, gdy aparat jest zimny.
 • Podczas fotografowania w trybie Bulb obrazy często są rozmyte. Zalecane jest korzystanie ze statywu, pilota zdalnego sterowania Bluetooth (sprzedawany oddzielnie) lub pilota zdalnego sterowania wyposażonego w funkcję blokady (sprzedawany oddzielnie). W przypadku korzystania z pilota zdalnego sterowania Bluetooth, tryb bulb można uruchomić przez naciśnięcie przycisku migawki na pilocie zdalnego sterowania. Aby zakończyć pracę w trybie bulb, ponownie naciśnij przycisk migawki na pilocie zdalnego sterowania. Aby móc korzystać z innego pilota zdalnego sterowania, powinien to być model, który można podłączyć przez złącze USB Multi/Micro.

Uwaga

 • Im dłuższy czas ekspozycji, tym więcej szumów widocznych jest na zdjęciu.
 • Przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Red.sz.dł.naśw.] redukcja szumów po zarejestrowaniu obrazu trwa tyle, ile wyniósł czas otwarcia migawki. Nie można rejestrować kolejnych zdjęć, gdy trwa redukcja szumów.
 • W następujących sytuacjach nie można ustawić szybkości migawki na [BULB]:
  • Gdy tryb pracy jest ustawiony na:
   • [Zdjęcia seryjne]
   • [Samowyz. (ser.)]
   • [Bracket seryjny]
  • Opcja [Typ migawki] ma ustawienie [Migaw. elektron.].
  Jeśli używasz powyższych funkcji, gdy szybkość migawki ustawiona jest na [BULB], szybkość migawki zostanie tymczasowo ustawiona na 30 sekund.