Auto. wolna mig.

film, zwolnione i szybkie tempo

Określa, czy szybkość migawki ma być ustawiana automatycznie podczas nagrywania filmu, gdy obiekt jest niedoświetlony. Ta funkcja nie może być używana podczas fotografowania w zwolnionym/szybkim tempie.

  1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Ekspozycja][Auto. wolna mig.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Wykorzystywana będzie automatyczna wolna migawka. W przypadku rejestrowania obrazu w miejscach słabo oświetlonych, czas otwarcia migawki automatycznie ulega wydłużeniu. Podczas nagrywania w ciemnych miejscach możesz zmniejszyć szumy podczas nagrywania filmu, stosując niską szybkość migawki.
WYŁ.:
Automatyczna wolna migawka nie będzie wykorzystywana. Zapisany film będzie ciemniejszy, niż w przypadku opcji [WŁ.], ale można nagrywać filmy z płynniejszym ruchem i mniejszym rozmazaniem obiektów.

Uwaga

  • Funkcja [Auto. wolna mig.] nie działa w następujących sytuacjach:
    • (Priorytet migawki)
    • (Ekspozycji ręcznej)
    • Gdy w pozycji [ISO] ustawiono inną opcję niż [ISO AUTO]
    • Gdy w pozycji [Typ kontroli Eksp.] ustawiono opcję [Tryb elast. Eksp.], a metodę regulacji czasu otwarcia migawki ustawiono na [Ręczny]