Kąt widzenia

Kąt widzenia przełączy się na odpowiednik pełnoklatkowy lub APS-C/Super 35mm, w zależności od ustawienia w pozycji [ Fotograf.] i założonego obiektywu. Kąt widzenia różni się również w przypadku fotografowania i filmowania.

Kąt widzenia odpowiadający trybowi pełnoklatkowemu

Ilustracja przedstawiająca kąt widzenia w przypadku robienia zdjęć i w przypadku nagrywania filmów

(A) Podczas wykonywania zdjęć

(B) Przy nagrywaniu filmów


Aparat rejestruje obrazy przy kącie widzenia odpowiadającym rejestracji pełnoklatkowej w następujących sytuacjach.

  • Przy ustawieniu [Automatyczne] w pozycji [ Fotograf.] i założonym obiektywie zgodnym z rejestrowaniem pełnoklatkowym.
  • Opcja [ Fotograf.] ma ustawienie [WYŁ.].


Kąt widzenia odpowiadający formatowi APS-C/Super 35mm

Ilustracja przedstawiająca kąt widzenia w przypadku robienia zdjęć i w przypadku nagrywania filmów

(A) Podczas wykonywania zdjęć

(B) Przy nagrywaniu filmów


Aparat rejestruje obrazy przy kącie widzenia odpowiadającym formatowi APS-C lub Super 35mm w następujących sytuacjach. Kąt widzenia odpowiada około 1,5-krotności ogniskowej podanej na obiektywie.

  • Przy ustawieniu [Automatyczne] w pozycji [ Fotograf.] i zamocowanym dedykowanym obiektywie formatu APS-C.
  • Opcja [ Fotograf.] ma ustawienie [WŁ.].

Uwaga

  • W przypadku nagrywania filmów w trybie 4K 60p/50p, kąt widzenia staje się odpowiednikiem kąta widzenia APS-C/Super35mm.