Przes. str. USB (film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Do aparatu można podłączyć, na przykład, komputer i wykorzystywać obraz i dźwięk z aparatu w serwisach strumieniowego przesyłania na żywo i konferencji internetowych. Wybierz wcześniej MENU (Ustawienia) → [USB][Tryb połączenia USB][Wybr. po podł.] lub [Przes. str. USB].

 1. MENU (Fotografowanie) → [Przes. str. USB] i wybierz odpowiednie ustawienia dla [ Roz./l. kl. na s.] i [ Nagryw. filmów].
 2. Podłącz aparat do komputera lub innego urządzenia przewodem USB.

  Na ekranie aparatu pojawi się informacja [Przes. str.:Gotow.] i aparat przełączy się w tryb gotowości do przesyłania strumieniowego.

  • Jeżeli w pozycji [Tryb połączenia USB] ustawiono [Wybr. po podł.], wybierz [Prz.st.na żywo (Prz.str.USB)] na ekranie wyboru trybu połączenia USB.
  • Użyj kabla lub adaptera zgodnego z gniazdem w podłączanym urządzeniu.
 3. Rozpocznij przesyłanie strumieniowe w serwisie strumieniowego przesyłania na żywo/konferencji internetowych.

  Na ekranie aparatu pojawi się informacja [Przes. str.:Wysył.].

  • Aby wyjść z trybu [Przes. str. USB], wyłącz zasilanie aparatu lub odłącz przewód USB.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Roz./l. kl. na s.:
Ustawianie rozdzielczości i szybkości klatek nagrania wideo. ([4K(2160p) 15p]/[4K(2160p)12.5p]/[HD(1080p) 60p]/[HD(1080p) 50p]/[HD(1080p) 30p]/[HD(1080p) 25p]/[HD(720p) 30p]/[HD(720p) 25p])
Nagryw. filmów:
Ustawianie, czy włączyć nagrywanie wideo na nośniku zapisu podczas przesyłania strumieniowego. ([Aktywne]/[Nieaktywne])

Wskazówka

 • Po przypisaniu czasu otwarcia migawki, czułości ISO itd. do pokrętła lub pokrętła sterowania lub zarejestrowaniu ich w menu funkcji można zmieniać te wartości nawet podczas przesyłania strumieniowego przez USB.
 • Format danych przesyłanych strumieniowo jest następujący.
  • Format wideo: MJPEG lub YUV420
  • Format audio: PCM, 48 kHz, 16-bitowy, 2-kanałowy
 • Podczas przesyłania strumieniowego przez USB aparat jest zasilany z komputera. Jeżeli chcesz zużywać możliwie jak najmniej energii komputera, ustaw w pozycji [Zasilanie USB] opcję [WYŁ.].
 • Gdy używasz mikrofonu zewnętrznego, możesz zminimalizować opóźnienie między głosem a ruchami ust, podłączając mikrofon do wejścia (mikrofon) aparatu.

Uwaga

 • Gdy trwa przesyłanie strumieniowe przez USB, w aparacie jest zawsze ustawiony tryb nagrywania filmu niezależnie od położenia pokrętła Zdjęcie/Film/S&Q.
 • W trybie [Przes. str. USB] nie można wykonywać poniższych czynności.
  • Przejście do ekranu odtwarzania
  • Funkcje sieciowe (Zdalne sterowanie z komputera, przesyłanie FTP, zdalne sterowanie ze smartfona, funkcja Bluetooth itp.)
 • W trakcie [Przes. str. USB] poniższe funkcje są niedostępne.
  • Profil zdjęcia
  • Czas rozp. osz. ener.
  • Auto. WYŁ. monit.
 • Po podłączeniu aparatu do urządzenia z wykorzystaniem standardu USB 2.0 rozdzielczość i szybkość klatek strumieniowego nagrania wideo są ustawiane na HD (720p) 30p/HD (720p) 25p.
 • W przypadku zmiany ustawień w pozycji [Format pliku] lub [ Roz./l. kl. na s.]/[ Nagryw. filmów] w sekcji [Przes. str. USB] w trakcie przesyłania strumieniowego przez USB, ekran przesyłania strumieniowego może ulec wstrzymaniu. W zależności od usługi przesyłania strumieniowego na żywo może być również konieczne wznowienie przesyłania strumieniowego za pomocą aplikacji.
 • W zależności od temperatury otoczenia, ustawienia jakości obrazu wyjściowego dla przesyłania strumieniowego, ustawienia nagrywania filmów podczas przesyłania strumieniowego, środowiska łączności Wi-Fi i warunków użytkowania przed rozpoczęciem przesyłania strumieniowego, temperatura wewnętrzna aparatu może wzrosnąć, a czas dostępny na przesyłanie strumieniowe może ulec skróceniu.