Ust. wyjścia HDMI (film)

Ustawianie wyprowadzania sygnału wideo i audio do zewnętrznego rejestratora / zewnętrznego odtwarzacza podłączonego przez HDMI podczas nagrywania filmu.
Do przesyłania filmów 4K należy używać najwyższej jakości kabla HDMI High Speed (sprzedawany oddzielnie).

 1. MENU (Ustawienia) → [Wyjście zewn.][Ust. wyjścia HDMI] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Nośnik zapisu wyj.HDMI:
Ustawianie, czy filmy mają być nagrywane na karcie pamięci w aparacie podczas przesyłania HDMI, czy też nie.
[WŁ.]: Nagrywanie filmów na karcie pamięci znajdującej się w aparacie i równoczesne wysyłanie ich do urządzenia podłączonego przez HDMI. Głębia koloru w przypadku wyjściowego filmu oparta jest na [Ust. nagrywania] w sekcji [Ustawienia filmu].
[WYŁ.(tylko HDMI)]: Filmy nie są nagrywane na karcie pamięci aparatu i wysyłane są tylko do urządzeń podłączonych przez HDMI.
Rozdzielczość wyjścia:
Ustawianie rozdzielczości obrazu wysyłanego do innego urządzenia podłączonego przez HDMI, gdy w pozycji [Nośnik zapisu wyj.HDMI] ustawiono [WŁ.]. ([Automatyczne] / [2160p] / [1080p] / [1080i])
Ust.wyj.4K (tylko HDMI):
Ustawianie liczby klatek i głębi koloru filmu 4K wysyłanego do innego urządzenia podłączonego przez HDMI, gdy w pozycji [Nośnik zapisu wyj.HDMI] ustawiono [WYŁ.(tylko HDMI)]. ([60p 10bit] / [50p 10bit] / [30p 10bit] / [25p 10bit] / [24p 10bit])
Wyjście Time Code:
Ustawianie, czy kod czasowy i bit użytkownika mają być wysyłane do innego urządzenia podłączonego przez HDMI, czy też nie. ([WŁ.] / [WYŁ.])
Informacje dotyczące kodu czasowego są przesyłane w formie danych cyfrowych, a nie w postaci obrazu wyświetlanego na ekranie. Podłączone urządzenie może następnie skorzystać ze wspomnianych danych cyfrowych, aby rozpoznać dane czasowe.
Sterowanie REC:
Ustawianie, czy rozpocząć lub zakończyć zdalnie nagrywanie na zewnętrznym rejestratorze / odtwarzaczu za pomocą aparatu, gdy aparat jest podłączony do zewnętrznego rejestratora/odtwarzacza. ([WŁ.] / [WYŁ.])
Wyjście dźwięku 4ch:
W przypadku nagrywania dźwięku 4-kanałowego ustaw kombinację kanałów audio, których sygnały będą wysyłane do innych urządzeń podłączonych przez HDMI.
[CH1/CH2]: Wysyłanie dźwięku z kanału 1 do strony L (lewej), a z kanału 2 do strony R (prawej).
[CH3/CH4]: Wysyłanie dźwięku z kanału 3 do strony L (lewej), a z kanału 4 do strony R (prawej).

Wskazówka

 • Przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Sterowanie REC] wyświetlany jest napis (STBY), gdy polecenie nagrywania jest gotowe do wysłania do zewnętrznego rejestratora/odtwarzacza, a napis (REC) jest wyświetlany, gdy polecenie nagrywania zostanie przesłane do zewnętrznego rejestratora/odtwarzacza.
 • Nawet w przypadku odtwarzania filmu z dźwiękiem 4-kanałowym na urządzeniu podłączonym do gniazda HDMI aparatu, dźwięk będzie wysyłany przy ustawieniu [Wyjście dźwięku 4ch].

Uwaga

 • W przypadku rejestrowania w zwolnionym lub szybkim tempie, w pozycji [Nośnik zapisu wyj.HDMI] na stałe ustawiona jest opcja [WŁ.]. Nie można tylko wysyłać filmów 4K do urządzenia podłączonego przez HDMI bez nagrywania tych filmów na karcie pamięci.
 • Gdy w pozycji [Nośnik zapisu wyj.HDMI] ustawiono opcję [WYŁ.(tylko HDMI)], w pozycji [Wyśw. info. HDMI] tymczasowo zostanie ustawiona opcja [Wyłączone].
 • Przy ustawieniu [WYŁ.(tylko HDMI)] w pozycji [Nośnik zapisu wyj.HDMI] licznik nie posuwa się naprzód (rzeczywisty czas nagrywania nie jest obliczany), gdy film jest nagrywany na zewnętrznym rejestratorze/odtwarzaczu.
 • Funkcji [Sterowanie REC] można używać z zewnętrznymi rejestratorami/odtwarzaczami, które obsługują funkcję [Sterowanie REC].
 • Gdy w pozycji [Wyjście Time Code] ustawiono [WYŁ.], nie można ustawić opcji [Sterowanie REC].
 • Nawet w przypadku wyświetlenia symbolu (REC), przy pewnych ustawieniach lub stanach nagrywarki zewnętrznej / odtwarzacza zewnętrznego urządzenia te mogą nie działać prawidłowo. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zewnętrzna nagrywarka/zewnętrzny odtwarzacz działają prawidłowo.
 • Po ustawieniu w pozycji [Wyjście Time Code] opcji [WŁ.] mogą występować nieprawidłowości przy wysyłaniu obrazów do telewizora lub urządzenia nagrywającego. W takiej sytuacji w pozycji [Wyjście Time Code] ustaw opcję [WYŁ.].
 • Nie jest możliwe wysyłanie dźwięku 4-kanałowego do innych urządzeń podłączonych przez HDMI.