Parowanie aparatu ze smartfonem (Poł. ze smartfonem)

Podłączenie aparatu do smartfona (parowanie), aby umożliwić korzystanie z aplikacji Creators’ App na smartfonie.

Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wersji 2.00 lub nowszej.


Jeśli aparat nie został połączony ze smartfonem przy pierwszym włączeniu aparatu, wykonaj następującą procedurę.

Poniżej opisano procedurę podłączania aparatu do smartfona w przypadku instalowania aplikacji Creators’ App na smartfonie po raz pierwszy.

Ikona smartfona: Operacje wykonywane z poziomu smartfona
Ikona aparatu: Operacje wykonywane z poziomu aparatu

 1. Ikona aparatu: w aparacie wybierz MENU (Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC][Poł. ze smartfonem].
 2. Ikona aparatu: postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i ustaw w pozycji [Funkcja Bluetooth] opcję [WŁ.].

  Pojawi się ekran oczekiwania na połączenie z aplikacji.

  • Jeśli [Funkcja Bluetooth] jest już ustawiona na [WŁ.], ekran oczekiwania na połączenie z aplikacji pojawi się natychmiast.
 3. Ikona smartfona: uruchom aplikację Creators’ App na smartfonie.
 4. Ikona smartfona: postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby sparować aparat ze smartfonem.
  • Po nawiązaniu połączenia na smartfonie pojawi się menu wyboru funkcji aparatu.
 5. Ikona smartfona: Na ekranie smartfona wybierz odpowiednią funkcję.


Łączenie ze smartfonem za pośrednictwem punktu dostępowego Wi-Fi

Po sparowaniu w punktach od 1 do 4 podłącz aparat i smartfon do tego samego punktu dostępowego Wi-Fi, wybierając w aparacie MENU (Sieć) → [Wi-Fi][Podłącz Wi-Fi][WŁ.]. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie smartfona, aby połączyć aparat ze smartfonem.


Jeżeli aplikacja Creators’ App była używana z innymi aparatami

Po Punkcie 2 uruchom aplikację Creators’ App, otwórz ekran [Aparaty], wybierz przycisk (Dodaj aparat) i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby kontynuować operację.


Informacje dotyczące ikon widocznych podczas podłączania do smartfona

(Połączenie Bluetooth dostępne): Nawiązano połączenie Bluetooth ze smartfonem.

(Połączenie Bluetooth niedostępne): Nie nawiązano połączenia Bluetooth ze smartfonem.

(Połączenie Wi-Fi dostępne): nawiązano połączenie Wi-Fi ze smartfonem.

(Połączenie Wi-Fi niedostępne): nie nawiązano połączenia Wi-Fi ze smartfonem.


Łączenie aparatu ze smartfonem bez parowania

Jeśli chcesz nawiązać połączenie bez parowania, za każdym razem trzeba wykonać operację nawiązywania połączenia Wi-Fi.

 1. W aparacie wybierz MENU (Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC][Poł. ze smartfonem].
 2. Naciśnij na aparacie przycisk (Usuwanie), aby przejść do ekranu identyfikatora SSID i hasła.
 3. Otwórz ekran ustawień Wi-Fi na smartfonie.
 4. Na ekranie ustawień Wi-Fi na smartfonie wybierz identyfikator SSID wyświetlony w aparacie i wprowadź hasło.
 5. Uruchom na smartfonie aplikację Creators’ App i otwórz ekran [Aparaty].
 6. W prawym górnym rogu ekranu [Aparaty] wybierz przycisk (Konfiguracja), a następnie wybierz [Połącz tylko przez Wi-Fi].
 7. Na ekranie aplikacji Creators’ App na smartfonie wybierz nazwę produktu aparatu (ILCE-7M4).
  Smartfon nawiąże połączenie z aparatem.

Uwaga

 • Polecenia [Poł. ze smartfonem] nie można wykonać przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Tryb samolotowy].
 • Do aparatu można podłączyć jednocześnie maksymalnie 2 urządzenia, korzystając z łączności Bluetooth.
 • W przypadku, gdy do łączności Bluetooth i łączności Wi-Fi wykorzystywane jest to samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia radiowe. Jeżeli połączenie Wi-Fi jest niestabilne, można je poprawić, wyłączając funkcję Bluetooth smartfona.