Importowanie certyfikatu głównego do aparatu (Importuj cert. gł.)

Importowanie certyfikatu głównego niezbędnego do weryfikacji serwera z karty pamięci.

W następujących sytuacjach potrzebny jest certyfikat główny.

 • W przypadku wykonywania transferów FTP przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Bezpieczny protokół]
 • W przypadku realizowania zaszyfrowanej komunikacji przy użyciu protokołu RTMPS w sieciowym przesyłaniu strumieniowym

Certyfikat główny jest zapisywany w aparacie i może zostać uaktualniony.

 1. Zapisz certyfikat główny na karcie pamięci.
  • Zapisz certyfikat w katalogu głównym karty pamięci w formacie PEM i nadaj mu nazwę „cacert.pem”.
 2. Włóż kartę pamięci z zapisanym certyfikatem głównym do gniazda 1 w aparacie.
 3. MENU (Sieć) → [Opcja sieci][Importuj cert. gł.] → Wybierz funkcję, która wykorzystuje certyfikat główny, a następnie wybierz [OK].
  • Certyfikat główny zapisany na karcie pamięci jest odczytywany przez aparat, a następnie certyfikat główny aparatu zostaje uaktualniony.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Funkcja FTP:
Odczyt certyfikatu głównego w celu weryfikacji serwera FTP.
Przesył. strum.:
Odczyt certyfikatu głównego w celu weryfikacji serwera dystrybucyjnego do przesyłania strumieniowego do sieci.

Uwaga

 • Nie należy wyjmować karty pamięci z aparatu podczas operacji odczytu.
 • Po zresetowaniu ustawień sieciowych zostanie również zresetowany certyfikat główny aparatu.