Funkcje zoomu dostępne w tym urządzeniu

Funkcja zoomu urządzenia zapewnia większe powiększenie, łącząc różne rodzaje zoomu. Ikona wyświetlana na ekranie zmienia się w zależności od wybranej funkcji zoomu.

Po zamocowaniu obiektywu z zoomem elektrycznym:

Ilustracja przedstawiająca pasek zoomu

Po zamocowaniu innego obiektywu niż obiektyw z zoomem elektrycznym:

Ilustracja przedstawiająca pasek zoomu

 1. Zakres zoomu optycznego
  Powiększanie obrazów w zakresie zoomu obiektywu.
  Jeżeli zamocowano obiektyw z zoomem elektrycznym, wyświetlany jest pasek zakresu zoomu optycznego.
  Jeżeli zamocowano inny obiektyw niż obiektyw z zoomem elektrycznym, a pozycja zoomu znajduje się w zakresie zoomu optycznego, suwak zoomu zostanie zablokowany przy lewym końcu paska zoomu. Powiększenie będzie wyświetlane jako „×1.0”.

 2. Zakres inteligentnego zoomu ()
  Powiększanie obrazów bez pogorszenia jakości wyjściowej przez częściowe przycięcie obrazu (tylko gdy w pozycji [Roz. obrazu JPEG]/[Roz. obrazu HEIF] ustawiono opcję [M] lub [S]).

 3. Zakres wyraźnego zoomu obrazu ()

  Powiększanie obrazów na drodze ich obróbki z mniejszymi zniekształceniami.

  Z tej funkcji zoomu można korzystać po ustawieniu w pozycji [Zakres Zoom] opcji [Wyr.zoom obr.] lub [Zoom cyfrowy].

 4. Zakres zoomu cyfrowego ()

  Można powiększyć obrazy na drodze ich obróbki.

  Z tej funkcji zoomu można korzystać po ustawieniu w pozycji [Zakres Zoom] opcji [Zoom cyfrowy].

Wskazówka

 • Domyślne ustawienie opcji [Zakres Zoom] to [Tylko zoom opt.].
 • Domyślnym ustawieniem w pozycji [Roz. obrazu JPEG]/[Roz. obrazu HEIF] jest opcja [L]. Aby móc korzystać z inteligentnego zoomu, w pozycji [Roz. obrazu JPEG]/[Roz. obrazu HEIF] należy zmienić ustawienie na [M] lub [S].
 • Jeżeli powiększenie obrazu wyjdzie poza zakres zoomu optycznego, gdy założony jest obiektyw z zoomem elektrycznym, aparat automatycznie przełączy się na Wyraźny zoom obrazu lub zoom cyfrowy.

Uwaga

 • Funkcje Inteligentny zoom, Wyraźny zoom obrazu i Zoom cyfrowy nie są dostępne, gdy obrazy są rejestrowane w następujących warunkach:
  • W pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [RAW] lub [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF].
  • W pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [120p]/[100p].
  • Podczas rejestrowania obrazu w zwolnionym/szybkim tempie przy ustawieniu [120fps]/[100fps] w pozycji [Liczba kl. na sek.]
 • Przy nagrywaniu filmów nie można korzystać z inteligentnego zoomu.
 • W przypadku korzystania z innej funkcji zoomu niż zoom optyczny, ustawienie [Obszar ostrości] jest nieaktywne, a ramka ostrości jest wyświetlana linią przerywaną. Funkcja automatycznej ostrości działa głównie w obszarze środkowym i jego okolicach.
 • W przypadku korzystania z funkcji Inteligentny zoom, Wyraźny zoom obrazu lub Zoom cyfrowy, w pozycji [Tryb pomiaru] zablokowane jest ustawienie [Wielopunktowy].
 • W przypadku korzystania z funkcji Inteligentny zoom, Wyraźny zoom obrazu lub Zoom cyfrowy, niedostępne są poniższe funkcje:
  • Pr. tw./oczu w AF
  • Pr.tw.w pom.wiel.
  • Funkcja śledzenia
 • Aby móc korzystać z innej funkcji zoomu niż zoom optyczny w przypadku filmów, przypisz funkcję [Zoom] do właściwego przycisku przy użyciu polecenia [Us.prz.Włas./pok.].