Przew. sieć LAN (USB-LAN)

Konfigurowanie przewodowej sieci LAN. Można nawiązać połączenie między opisywanym produktem a siecią przewodową LAN, podłączając dostępną w handlu przejściówkę USB-LAN do gniazda USB Type-C w urządzeniu.

  1. MENU(Sieć) → [Przew. sieć LAN] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Ustaw. adresu IP:
Ustawianie, czy adres IP przewodowej sieci LAN ma być konfigurowany automatycznie, czy ręcznie. ([Automatyczne]/[Ręczny])
Wyś. info. o prz. LAN:
Wyświetlanie informacji dotyczących przewodowej sieci LAN dla opisywanego produktu, na przykład adresu MAC lub adresu IP.


Adres IP:
W przypadku ręcznego wprowadzania adresu IP, wpisz ustalony adres.
Maska podsieci/Domyślna brama/Główny serwer DNS/Dodat. serwer DNS:
Po ustawieniu w pozycji [Ustaw. adresu IP] opcji [Ręczny], wpisz każdy adres zgodnie ze środowiskiem sieciowym.

Wskazówka

  • Do połączeń za pośrednictwem gniazda USB Type-C zalecane jest używanie gigabitowej karty sieci Ethernet

Aby wyświetlić QR Code dla adresu MAC

  • Możesz zaimportować adres MAC opisywanego aparatu do smartfonu. Użyj następujących metod, aby wyświetlić QR Code na ekranie i odczytaj QR Code za pomocą aplikacji Transfer & Tagging na smartfonie.
    • Naciśnij przycisk (Usuwanie) na ekranie [Wyś. info. o prz. LAN].
    Informacje szczegółowe, jak odczytać QR Code za pomocą aplikacji Transfer & Tagging, można znaleźć na poniższej stronie wsparcia.
    https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php
    Aplikacja Transfer & Tagging jest dostępna tylko w niektórych krajach lub regionach.

Uwaga

  • Nie można zagwarantować prawidłowego działania wszystkich rodzajów przejściówek USB-LAN.