Powiększanie wyświetlanego obrazu (Powiększ)

Powiększanie wyświetlanego zdjęcia. Funkcja ta służy do sprawdzania ostrości obrazu itp.

  1. Wyświetl obraz, który ma być powiększony, a następnie naciśnij przycisk (Powiększ).
    • Obracając pokrętło sterowania, wyreguluj skalę zoomu. Obrócenie pokrętła przedniego / pokrętła tylnego L / pokrętła tylnego R pozwala przejść do poprzedniego lub następnego obrazu przy zachowaniu tej samej skali zoomu.
    • W podglądzie zostanie wyświetlony powiększony fragment obrazu, na którym była ustawiana ostrość w aparacie podczas robienia zdjęcia. Jeżeli nie można uzyskać informacji o miejscu ostrości, aparat powiększy środek obrazu.
  2. Wybierz obszar, który chcesz powiększyć, naciskając strony góra/dół/prawo/lewo pokrętła sterowania.
  3. Naciśnij przycisk MENU lub środkową część pokrętła sterowania, aby wyjść z trybu odtwarzania z zoomem.

Wskazówka

  • Możesz również powiększyć wyświetlany obraz przy użyciu MENU.
  • Początkowe powiększenie i pierwotną pozycję powiększonych obrazów można zmieniać, wybierając MENU (Odtwarzanie) → [Powiększenie][Pow. pocz. pow.] lub [Pozyc. pocz. pow.].
  • Obraz można również powiększyć, dotykając monitora. Przeciągnij palcem po monitorze, aby przesunąć miejsce powiększenia. Wcześniej w pozycji [Obsługa dotykowa] ustaw opcję [WŁ.].