Liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć

Po włożeniu karty pamięci do aparatu i włączeniu aparatu, na ekranie jest wyświetlana liczba zdjęć, które można zarejestrować (jeśli będą wykonywane z bieżącymi ustawieniami).

Uwaga

  • Na każdej karcie pamięci można zapisać maksymalnie 40 000 zdjęć. Jeśli liczba zapisanych obrazów osiągnie górną granicę, wymień kartę pamięci.
  • Gdy „0” (liczba możliwych do zarejestrowania obrazów) miga na pomarańczowo, karta pamięci jest zapełniona lub liczba zapisanych obrazów przekracza liczbę, którą można zarządzać za pomocą pliku bazy danych. Wymień kartę pamięci na inną lub usuń obrazy z bieżącej karty pamięci. Podczas przesyłania obrazów z karty pamięci do komputera itp. liczba możliwych do zarejestrowania obrazów może być wyświetlana jako „0”. W takim przypadku można rejestrować obrazy, wykonując polecenie [Odz.bazę dan.obr.].
  • Migający na pomarańczowo napis „NO CARD” sygnalizuje, że nie włożono karty pamięci. Włożyć kartę pamięci.
  • Jeżeli jest wyświetlana ikona (Ostrzeżenie) lub ikona (Awaria), wystąpił problem z kartą pamięci. Wymień kartę pamięci na inną.

Liczby zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci

W poniższej tabeli podano orientacyjną liczbę zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci sformatowanej z poziomu opisywanego aparatu.

Podane liczby dotyczą następujących warunków:

  • Używana karta pamięci marki Sony
  • W pozycji [Format obrazu] ustawiono [3:2], a w pozycji [Roz. obrazu JPEG]/[Roz. obrazu HEIF] ustawiono [L: 33M]. *1


Wartości mogą różnić się w zależności od warunków wykonywania zdjęć oraz rodzaju karty pamięci.

(Jednostka: zdjęcia)

Jakość JPEG/Jakość HEIF/ Format pliku Karta pamięci SD Karta pamięci CFexpress Type A
64 GB 128 GB 80 GB 160 GB
JPEG Mały rozmiar 9 000 20 000 11 000 23 000
JPEG Standard 6 800 13 000 7 900 16 000
JPEG Wysoka 4 800 9 600 5 600 11 000
JPEG Bardzo wysoka 2 300 4 700 2 700 5 500
HEIF Mały rozmiar 14 000 29 000 16 000 33 000
HEIF Standard 10 000 21 000 12 000 25 000
HEIF Wysoka 7 800 15 000 9 000 18 000
HEIF Bardzo wysoka 5 400 10 000 6 300 12 000
RAW & JPEG (Skompresowany RAW)*2 1 000 2 200 1 200 2 500
RAW & HEIF (Skompresowany RAW)*2 1 200 2 400 1 300 2 800
RAW (Skompresowany RAW) 1 400 2 800 1 600 3 300
RAW & JPEG (z kompresją bezstratną: L)*2 1 000 2 000 1 100 2 300
RAW & HEIF (z kompresją bezstratną: L)*2 1 100 2 200 1 200 2 500
RAW (z kompresją bezstratną: L) 1 200 2 600 1 500 3 000
RAW & JPEG (Nieskompresowany RAW)*2 660 1 300 770 1 500
RAW & HEIF (Nieskompresowany RAW)*2 690 1 300 810 1 600
RAW (Nieskompresowany RAW) 760 1 500 890 1 700

*1Gdy w pozycji [Format obrazu] ustawiono inną opcję niż [3:2], można zapisać więcej zdjęć niż podano w powyższej tabeli. (za wyjątkiem sytuacji, gdy wybrano opcję [RAW])

*2Jakość obrazu JPEG po wybraniu opcji [RAW & JPEG]: [Wysoka]
Jakość obrazu HEIF po wybraniu opcji [RAW & HEIF]: [Wysoka]

Uwaga

  • Nawet jeśli liczba możliwych do zarejestrowania obrazów jest większa niż 9 999, na wyświetlaczu będzie widoczna liczba „9999”.