Pocz. powiększ. (zdjęcie)

zdjęcie

Ustawianie początkowej skali powiększenia, gdy używana jest funkcja [Powiększenie]. Wybór ustawienia pomocnego przy kadrowaniu ujęcia.

  1. MENU (Ostrość) → [Asystent ostrości][Pocz. powiększ.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Rejestrowanie pełnoklatkowe

x1,0:
Wyświetlanie obrazu o takim samym powiększeniu jak ekran rejestrowania obrazu.
x5,5:
Wyświetlanie obrazu w 5,5-krotnym powiększeniu.


Rejestrowanie w formacie APS-C/Super 35 mm

x1,0:
Wyświetlanie obrazu o takim samym powiększeniu jak ekran rejestrowania obrazu.
x3,6:
Wyświetlanie obrazu w 3,6-krotnym powiększeniu.