Dotykowe rejestrowanie obrazów (Zdj. dotykowe)

Opisywany aparat automatycznie ustawia ostrość w dotkniętym punkcie i rejestruje zdjęcie. Ustaw wcześniej w pozycji MENU (Ustawienia) → [Obsł. dotykowa][Obsługa dotykowa] opcję [WŁ.].
Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wersji 1.10 lub nowszej.

 1. Wybierz MENU (Ustawienia) → [Obsł. dotykowa][Fun. dot. podczas fot.][Zdj. dotykowe].
  • Ustawienie w pozycji [Fun. dot. podczas fot.] można zmienić, dotykając /// (ikona funkcji dotykowej) na ekranie rejestrowania obrazów.
 2. Dotknij obiektu, na którym ma być ustawiana ostrość, gdy w prawym górnym rogu monitora jest wyświetlana ikona (migawka dotykowa).

  Aparat ustawia ostrość na dotkniętym obiekcie i rejestrowane jest zdjęcie.

Wskazówka

 • Dotknięciem monitora można uruchamiać poniższe funkcje rejestrowania obrazu:
  • Rejestrowanie zdjęć seryjnych przy użyciu migawki dotykowej
   Gdy w pozycji [Tryb pracy] ustawiono [Zdjęcia seryjne], zdjęcia seryjne można rejestrować dotykając monitora.
  • Rejestrowanie zdjęć seryjnych z bracketingiem przy użyciu migawki dotykowej
   Produkt rejestruje trzy zdjęcia, automatycznie zmieniając ekspozycję z podstawowej na ciemniejszą, a następnie na jaśniejszą. Po ustawieniu w pozycji [Tryb pracy] opcji [Bracket seryjny], należy dotykać monitora do momentu zakończenia rejestrowania obrazów. Po zakończeniu rejestrowania można wybrać preferowane ujęcie.

Uwaga

 • Funkcja [Zdj. dotykowe] jest niedostępna w następujących sytuacjach:
  • Podczas rejestrowania z poziomu wizjera
  • Podczas nagrywania filmów
  • W przypadku nagrywania filmów w zwolnionym/szybkim tempie
  • Gdy w pozycji [Tryb ostrości] ustawiono opcję [Ostrość ręczna]
  • Gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono [Punktowy] / [Rozszerz punkt.] / [Śledzenie: Punktowy S] / [Śledzenie: Punktowy M] / [Śledzenie: Punktowy L] / [Śledzenie: Rozszerz punktowy]
  • W przypadku korzystania z funkcji zoomu cyfrowego
  • Podczas korzystania z funkcji [Wyr.zoom obr.]
 • Po przełączeniu trybu ostrości na [Ostrość ręczna] przy ustawieniu [Zdj. dotykowe] w pozycji [Fun. dot. podczas fot.], wartość ustawienia w pozycji [Fun. dot. podczas fot.] zmieni się na [Ostr. dotykiem].