Sygnały audio

Włączanie i wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej opisywanego produktu.

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja dźwięku][Sygnały audio] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Dźwięki będą słyszalne, na przykład po uzyskaniu ostrości po uprzednim naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
WYŁ.:
Nie słychać dźwięków.

Wskazówka

  • Gdy w pozycji [Tryb cichy] jest ustawiona opcja [WŁ.], w pozycji [Sygnały audio] na stałe ustawiona jest opcja [WYŁ.].

Uwaga

  • Po ustawieniu w pozycji [Tryb ostrości] opcji [Ciągły AF], aparat nie będzie sygnalizował dźwiękiem ustawienia ostrości na obiekcie.