Wyśw. nr seryjny

Wyświetlanie numeru seryjnego aparatu.

Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wersji 2.00 lub nowszej.

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja ustawień][Wyśw. nr seryjny].