Jakość wyświetl. (zdjęcie)

Jakość wyświetlania można zmienić.

  1. MENU(Ustawienia) → [Wizjer/Monitor][Jakość wyświetl.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Wysoka:
Wyświetlanie w wysokiej jakości.
Standard.:
Wyświetlanie w standardowej jakości.

Uwaga

  • W przypadku ustawienia [Wysoka], zużycie energii będzie wyższe, niż w przypadku ustawienia [Standard.].
  • Przy wysokiej temperaturze aparatu na stałe może być ustawiona opcja [Standard.].
  • Jeżeli w pozycji [Jakość wyświetl.] jest wyświetlany symbol „-” zamiast ustawienia, wówczas nie można wyświetlić ani zmienić tego ustawienia. Ustaw w pozycji [L. kl. na sek. wizj.] opcję [Standardowy], aby zmienić ustawienie [Jakość wyświetl.].