Przypisywanie często używanych funkcji do przycisków i pokręteł (Us.prz.Włas./pok.)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

W celu przypisania najczęściej używanych funkcji do łatwych w obsłudze przycisków i pokręteł można użyć funkcji przycisków ustawień własnych. Pozwala to pominąć proces wyboru opcji z MENU, dzięki czemu można szybciej przywołać funkcje.


Można zdefiniować funkcje przycisków ustawień własnych oddzielnie dla trybu fotografowania, trybu nagrywania filmu i trybu odtwarzania.

 • Funkcje, które można przypisać, są różne w zależności od przycisków lub pokręteł.


Funkcje można przypisywać do poniższych przycisków i pokręteł.

Ilustracja przedstawiająca przyciski, którym można przypisać wybrane funkcje

 1. Przycisk AF-ON
 2. Własny przycisk 3
 3. Własny przycisk 1
 4. Własny przycisk 2
 5. Przycisk MOVIE
 6. Pokr. z tyłu L
 7. Pokr. z tyłu R
 8. Funkcja przyc. AEL
 9. Przycisk środkowy
 10. Kółko sterujące/Przycisk w lewo/Przycisk w prawo/Dolny przycisk
 11. Własny przycisk 4
 12. Prz. środ. multiselek.
 13. Przycisk Fn/
 14. Pokr. na prz.


Szczegółowe informacje na temat ustawień przycisków własnych można znaleźć pod następującym adresem URL:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7m4/l/custom.php


Poniżej przedstawiono procedurę przypisywania funkcji [AF priorytet oczu] do przycisku AEL .

 1. MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Us.prz.Włas./pok.].
  • Jeśli chcesz przypisać funkcję, która będzie przywoływana podczas nagrywania filmów, wybierz [Us.prz.Włas./pok.]. Jeśli chcesz przypisać funkcję, która będzie przywoływana podczas odtwarzania obrazów, wybierz [Ust. Prz. Własne].
  • Można także wybrać [Us.prz.Włas./pok.] i [Us.prz.Włas./pok.] z MENU(Ustawienia) → [Dostos. pokrętła].
 2. Przejdź do ekranu [Tył1] przy użyciu górnej/dolnej strony pokrętła sterowania. Następnie wybierz [Funkcja przyc. AEL] i naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
 3. Wybierz [AF priorytet oczu], naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania, a następnie naciśnij środkową sekcję.
  • Po naciśnięciu przycisku AEL w trybie rejestrowania obrazu i wykryciu oczu zostanie uruchomiona funkcja [AF priorytet oczu] i aparat ustawi ostrość na oczach. Rejestruj obrazy przy wciśniętym przycisku AEL.

Korzystanie z różnych funkcji pokręteł w zależności od trybu rejestrowania obrazu

Jeżeli podczas przypisywania funkcji do pokręteł zostanie dodany znacznik wyboru w pozycji [Oddzielny tryb M i inne tryby.], w to można przypisać różne funkcje przypadku [Ekspozycji ręcznej] oraz innych trybów ekspozycji ([Inteligentna auto]/[Program Auto]/[Priorytet przysłony]/[Priorytet migawki]).
Jeżeli podczas przypisywania funkcji poleceniem [Us.prz.Włas./pok.] zostanie dodany znacznik wyboru w pozycji [Oddzielny Trym elast. eksp. i Intelig. auto.], to można przypisać różne funkcje w przypadku opcji [Tryb elast. Eksp.] i [Inteligentna auto].

Wskazówka

 • Funkcje rejestrowania obrazów można również przypisać do przycisku blokady ostrości na obiektywie. Niektóre obiektywy nie są jednak wyposażone w przycisk blokady ostrości.