Potw.kasowania

Można określić, czy jako domyślna opcja na ekranie potwierdzenia operacji usuwania ma być ustawiona opcja [Kasuj] lub [Anuluj].

  1. MENU (Odtwarzanie) → [Kasuj][Potw.kasowania] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

"Kasuj"pierw.:
Ustawienie domyślne to [Kasuj].

"Anuluj"pierw.:
Ustawienie domyślne to [Anuluj].