Przełącznik AF/MF

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Możesz łatwo przełączyć tryb regulacji ostrości z automatycznej na ręczną i z powrotem, wykonując zdjęcie bez zmiany położenia urządzenia.

  1. MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Us.prz.Włas./pok.] lub [Us.prz.Włas./pok.] → żądany przycisk → [Blok. wyboru AF/MF] lub [Przeł. wyboru AF/MF].

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Blok. wyboru AF/MF:
Przełączanie trybu regulacji ostrości przy wciśniętym przycisku.
Przeł. wyboru AF/MF:
Przełączanie trybu regulacji ostrości do momentu ponownego naciśnięcia tego przycisku.

Uwaga

  • Funkcji [Blok. wyboru AF/MF] nie można ustawić na [Przycisk w lewo], [Przycisk w prawo] lub [Dolny przycisk] pokrętła sterowania.