Reduk. szumu wiatru

film, zwolnione i szybkie tempo

Ustawianie czy szum wiatru ma być wyciszany przez wycięcie dźwięków dolnego zakresu wejściowego sygnału audio z wbudowanego mikrofonu, czy też nie. Ta funkcja nie może być używana podczas fotografowania w zwolnionym/szybkim tempie.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Nagryw. dźwięku][Reduk. szumu wiatru] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Automatyczne:
Aparat automatycznie wykrywa i wycisza szum wiatru.
WŁ.:
Szum wiatru będzie zawsze wyciszany.
WYŁ.:
Szum wiatru nie będzie wyciszany.

Uwaga

  • Jakość dźwięku może się różnić od normalnych ustawień nagrywania, gdy w pozycji [Reduk. szumu wiatru] ustawiono [WŁ.].
  • Gdy używany jest mikrofon zewnętrzny (sprzedawany oddzielnie), opcja [Reduk. szumu wiatru] nie działa.
  • Gdy w pozycji [Reduk. szumu wiatru] ustawiono opcję [Automatyczne] przy ustawieniu [Na żywo] w pozycji [Czas przesył. audio], działania redukcji szumu wiatru nie można sprawdzić przez monitorowanie dźwięku podczas nagrywania. W filmie jest nagrywany dźwięk z wyciszonym szumem wiatru. Ponadto podczas przesyłania dźwięku na żywo z wykorzystaniem funkcji przesyłania strumieniowego, dźwięk jest przesyłany z wyciszonym szumem wiatru.
  • Zmiana ustawienia [Reduk. szumu wiatru] podczas nagrywania filmu może spowodować pojawienie się szumu w momencie zmiany tego ustawienia i nagranie go na filmie.