Ust. punktu dostępu

Możesz zarejestrować punkt dostępowy ręcznie. Przed rozpoczęciem procedury sprawdź nazwę SSID punktu dostępowego, system bezpieczeństwa i hasło. W niektórych urządzeniach hasło może być ustawione fabrycznie. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia punktu dostępowego lub skonsultować się z administratorem punktu dostępowego.

Wcześniej ustaw w pozycji [Podłącz Wi-Fi] opcję [WŁ.].

 1. MENU (Sieć) → [Wi-Fi][Ust. punktu dostępu].
 2. Wybierz punkt dostępowy, który chcesz zarejestrować.

  Gdy odpowiedni punkt dostępowy widoczny jest na ekranie: Wybierz odpowiedni punkt dostępowy.

  Gdy odpowiedni punkt dostępowy nie jest widoczny na ekranie: Wybierz [Ustawienia ręczne] i ustaw punkt dostępowy.

  • Jeśli wybierzesz [Rejestracja ręczna], wprowadź nazwę SSID punktu dostępowego, a potem wybierz system zabezpieczeń.
  • Wybór opcji [WPS PIN] pozwala zarejestrować punkt dostępowy przez wprowadzenie w podłączonym urządzeniu kodu PIN wyświetlanego w aparacie.
 3. Wpisz hasło i wybierz [OK].

  • Punkty dostępowe, w przypadku których nie jest wyświetlana ikona (znak kłódki), nie wymagają podawania hasła.
  • Należy pamiętać, że wyświetlenie hasła bez maskowania wiąże się z ryzykiem ujawnienia go stronie trzeciej. Przed wyświetleniem bez maskowania upewnij się, że w pobliżu nie ma nikogo.
 4. Wybierz [OK].

Inne ustawienia

W zależności od stanu lub metody ustawień punktu dostępowego konieczna może być zmiana większej liczby ustawień.
W przypadku niezarejestrowanych punktów dostępowych wybierz przycisk [Szczegóły] na ekranie wprowadzania hasła.
W przypadku zarejestrowanego punktu dostępowego naciśnij prawą stronę pokrętła sterowania na ekranie wyboru punktu dostępowego.

Priorytetowe połącz.:
Wybierz [WŁ.] lub [WYŁ.].
Ustawienia adresu IP:
Wybierz [Automatyczne] lub [Ręczny].
Adres IP:
W przypadku ręcznego wprowadzania adresu IP, wpisz ustawiony adres.
Maska podsieci/Domyślna brama/Główny serwer DNS/Dodat. serwer DNS:
Po ustawieniu w pozycji [Ustawienia adresu IP] opcji [Ręczny], wpisz każdy adres zgodnie ze środowiskiem sieciowym.

Wskazówka

 • Gdy wybierzesz zarejestrowany punkt dostępowy, w pozycji [Priorytetowe połącz.] dla tego punktu dostępowego zostanie ustawiona opcja [WŁ.], ustanawiająca priorytet połączeń z tym punktem dostępowym.
 • Priorytetowy punkt dostępowy jest oznaczony ikoną (korona).

Uwaga

 • Po zarejestrowaniu punktu dostępowego w pozycji [Priorytetowe połącz.] dla tego punktu dostępowego będzie ustawiona opcja [WŁ.]. Jeśli chcesz zakończyć preferencyjne nawiązywanie połączenia z pewnym punktem dostępowym, w pozycji [ Priorytetowe połącz.] dla tego punktu dostępowego wybierz ustawienie [WYŁ.].
 • Jeżeli występują punkty dostępowe o tym samym identyfikatorze SSID i formacie szyfrowania pracujące zarówno w pasmie 2,4 GHz jak i 5 GHz, wyświetlony zostanie punkt dostępowy z silniejszym polem radiowym.