Zasilanie z gniazda elektrycznego

Znajdujący się w zestawie zasilacz pozwala rejestrować i odtwarzać obrazy z wykorzystaniem energii pobieranej z gniazda elektrycznego. W ten sposób można oszczędzać energię akumulatora. Zużycie energii akumulatora można jeszcze bardziej zmniejszyć, podłączając do aparatu urządzenie zgodne z funkcją USB-PD (Zasilanie przez USB).

 1. Do aparatu należy włożyć akumulator naładowany w wystarczającym stopniu.
  • Aparat nie uruchomi się przy całkowicie wyczerpanym akumulatorze. Do aparatu należy włożyć akumulator naładowany w wystarczającym stopniu.
 2. Podłącz przewód USB do gniazda USB Type-C w aparacie.
 3. Podłącz do gniazda elektrycznego za pośrednictwem zasilacza (w zestawie).
 4. Włącz aparat.
  • Na monitorze pojawi się ikona () informująca o zasilaniu przez USB i rozpocznie się zasilanie.

Uwaga

 • Nie można zasilać przez USB za pośrednictwem złącza USB Multi/Micro. Do zasilania należy używać gniazda USB Type-C.
 • Dopóki jest włączone zasilanie, akumulator nie będzie ładowany, nawet jeśli aparat jest podłączony do zasilacza sieciowego.
 • W pewnych warunkach energia może być dodatkowo pobierana z akumulatora, nawet jeśli korzystamy z zasilacza sieciowego.
 • W trakcie zasilania z gniazda elektrycznego nie wolno wyjmować akumulatora. Wyjęcie akumulatora spowoduje wyłączenie aparatu.
 • Przewód USB można podłączać do aparatu lub odłączać od niego tylko przy wyłączonym aparacie.
 • W zależności od temperatury aparatu i akumulatora, czas ciągłego nagrywania może ulec skróceniu w przypadku zasilania z gniazda elektrycznego.
 • W przypadku korzystania z ładowarki przenośnej jako źródła zasilania, należy upewnić się, że jest w pełni naładowana. Również w trakcie eksploatacji należy zwracać uwagę na poziom naładowania ładowarki przenośnej.
 • Nie można zagwarantować prawidłowej współpracy ze wszystkimi zewnętrznymi zasilaczami.