Wykonanie wstępnej konfiguracji aparatu

Po nawiązaniu połączenia Bluetooth między aparatem a smartfonem (sparowaniu) i w przypadku korzystania z aplikacji Creators’ App na smartfona, początkową konfigurację aparatu, na przykład ustawienie daty i godziny, można przeprowadzić z poziomu smartfona (gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wersji 2.00 lub nowszej). Zainstaluj aplikację Creators’ App ze sklepu z aplikacjami na smartfonie. Jeśli aplikacja ta jest już zainstalowana, należy ją zaktualizować do najnowszej wersji.

Aplikację Creators’ App można także zainstalować, skanując smartfonem kod QR Code wyświetlany na ekranie aparatu.

Creators’ App - informacje szczegółowe znajdują się w poniższej witrynie:
https://www.sony.net/ca/

 1. Ustaw przełącznik ON/OFF (Zasilanie) w pozycji „ON”, aby włączyć aparat.
 2. Wybierz odpowiedni język i naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
  • Pojawi się ekran z informacją o ochronie prywatności. Zapoznaj się z informacją o ochronie prywatności dotyczącą danych biometrycznych, otwierając link za pomocą smartfona.
 3. Naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie aparatu, aby połączyć aparat ze smartfonem.
  • Uruchom aplikację Creators’ App na smartfonie, aby połączyć aparat ze smartfonem.
  • W przypadku braku połączenia ze smartfonem pojawi się ekran ustawień obszaru/daty/godziny.
  • Aby połączyć smartfon z aparatem po wstępnej konfiguracji, wybierz MENU (Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC][Poł. ze smartfonem].
 5. Wstępną konfigurację aparatu przeprowadź na ekranie aplikacji Creators’ App.
  • Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, ustaw poniższe opcje.
   • Region/data/godzina
   • Temp. auto. wyłącz.
   • Nazwa urządzenia

   Ustawienia te można później zmienić w menu aparatu.

Przechowywanie informacji o dacie i godzinie

Aparat posiada wewnętrzny akumulator zapasowy, podtrzymujący datę, godzinę i inne ustawienia, niezależnie od tego, czy zasilanie jest włączone czy wyłączone oraz od stanu naładowania akumulatora głównego.

W celu naładowania wewnętrznego akumulatora zapasowego włóż naładowany akumulator główny do aparatu i pozostaw opisywany aparat na co najmniej 24 godziny przy wyłączonym zasilaniu.

Jeżeli zegar jest resetowany za każdym razem, gdy ładowany jest akumulator, wewnętrzny akumulator zapasowy może być zużyty. Zasięgnij porady w punkcie serwisowym.

Wskazówka

 • Po podłączeniu aparatu do smartfona za pośrednictwem funkcji Bluetooth można obsługiwać aparat z wykorzystaniem smartfona i przesyłać obrazy z aparatu do smartfona.

Uwaga

 • Jeżeli ustawianie daty i godziny zostanie anulowane w połowie, wówczas ekran ustawiania daty i godziny będzie się pojawiać po każdorazowym włączeniu aparatu.
 • Wbudowany zegar aparatu może wykazywać błędy czasowe. Ustawioną godzinę należy korygować w regularnych odstępach czasu.