Ustaw. bracketingu

zdjęcie

Istnieje możliwość ustawienia samowyzwalacza w trybie bracketingu oraz ustalenia kolejności rejestrowania obrazów przy bracketingu ekspozycji oraz bracketingu balansu bieli.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Tryb pracy][Ustaw. bracketingu] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Samowy. przy brack.:
Ustawianie, czy podczas fotografowania w trybie bracketingu ma być używany samowyzwalacz. Pozwala również ustawić liczbę sekund do zwolnienia migawki, jeżeli używany jest samowyzwalacz.
(WYŁ. / 2 s / 5 s / 10 s)
Kolejn.bracket:
Ustawianie kolejności zdjęć w przypadku fotografowania z bracketingiem ekspozycji i bracketingiem balansu bieli.
(0→-→+ / -→0→+)