Asysta wyś. Gamma

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

W celu wykorzystania szerokiej dynamiki, w przypadku filmów rejestrowanych przy współczynniku gamma S-Log przyjęto założenie, że zostaną one poddane obróbce po zakończeniu filmowania. Przyjmuje się, że obrazy w standardzie gamma HLG będą wyświetlane na monitorach zgodnych z funkcją HDR. Z tego względu podczas filmowania są one wyświetlane z niskim kontrastem i monitorowanie ich może być utrudnione. Można jednak korzystać z funkcji [Asysta wyś. Gamma] w celu odtworzenia kontrastu równoważnego kontrastowi przy normalnym współczynniku gamma. Dodatkowo funkcję [Asysta wyś. Gamma] można również stosować przy odtwarzaniu filmów na monitorze/w wizjerze aparatu.

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja wyświetl.][Asysta wyś. Gamma] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Funkcja asystenta wyświetlania gamma jest wykorzystywana.
WYŁ.:
Funkcja asystenta wyświetlania gamma nie jest wykorzystywana.

Wskazówka

  • Przypisanie funkcji [Wyb.as.wyś.Gamma] do wybranego przycisku poleceniem [Us.prz.Włas./pok.], [Us.prz.Włas./pok.] lub [Ust. Prz. Własne] pozwala włączać i wyłączać funkcję asystenta wyświetlania gamma naciśnięciem przydzielonego przycisku.

Uwaga

  • Funkcja [Asysta wyś. Gamma] nie jest stosowana w odniesieniu do filmów wyświetlanych na ekranie podłączonego do aparatu telewizora lub monitora.