Wspomaganie AF

film, zwolnione i szybkie tempo

W trakcie filmowania z automatycznym ustawianiem ostrości można zmienić ostry obiekt, korzystając z pierścienia ostrości obiektywu.

 1. MENU (Ostrość) → [AF/MF][Wspomaganie AF][WŁ.].
 2. Podczas nagrywania filmu z automatyczną ostrością obróć pierścień ostrości obiektywu, aby ustawić ostrość na zamierzonym obiekcie.

  Po zaprzestaniu obracania pierścienia ostrości obiekt z ostrością ustawioną pierścieniem ostrości staje się obiektem docelowym dla autofokusu.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Funkcja wspomagania AF jest używana.

WYŁ.:
Funkcja wspomagania AF nie jest wykorzystywana.

Wskazówka

 • Używanie funkcji [Wyświetl. zarysu] lub [Mapa ostrości] razem z funkcją [Wspomaganie AF] ułatwia ustalenie obszaru z ostrością i ustawienie ostrości na zamierzonym obiekcie.

Uwaga

 • Automatyczne ustawianie ostrości obejmuje tylko obiekty w obrębie obszaru ostrości.
 • Poniższe obiektywy nie są zgodne z funkcją [Wspomaganie AF].
  • SELP1650 (sprzedawany oddzielnie)
  • SEL18200LE (sprzedawany oddzielnie)