Odtwarzanie obrazów na ekranie indeksu obrazów (Indeks obrazów)

W trybie odtwarzania możesz wyświetlać wiele obrazów jednocześnie.

  1. Naciśnij przycisk (Indeks obrazów) podczas odtwarzania obrazu.
  2. Wybierz obraz naciskając strony góra/dół/prawo/lewo pokrętła sterowania lub obracając pokrętło sterowania.

Zmiana liczby obrazów do wyświetlenia

MENU (Odtwarzanie) → [Opcja odtwarz.][Indeks obrazów] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

9 obrazów/30 obrazów


Powrót do trybu wyświetlania pojedynczego obrazu

Wybierz odpowiedni obraz i naciśnij środkową część pokrętła sterowania.

Szybkie wyświetlanie właściwego obrazu

Wybierz pasek z lewej strony ekranu indeksu obrazów za pomocą pokrętła sterowania, a następnie naciśnij strony góra/dół pokrętła sterowania. Gdy pasek ten jest zaznaczony, ekran kalendarza lub ekran wyboru folderu można wyświetlić naciśnięciem środkowej części. Poza tym możesz przełączyć tryb oglądania, wybierając ikonę.