Ust. nośnika nagr. (zdjęcie/film): Auto. przeł. nośnika

Jeśli używana karta pamięci jest zapełniona lub gdy zapomnisz włożyć kartę pamięci do gniazda, obrazy można zarejestrować na drugiej karcie pamięci.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Nośniki][Ust. nośnika nagr.][Auto. przeł. nośnika] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Aparat automatycznie rozpoczyna nagrywanie na karcie pamięci, gdy używana karta pamięci zostanie zapełniona lub jeśli zapomniałeś włożyć kartę pamięci.
WYŁ.:
Aparat nie wykonuje polecenia [Auto. przeł. nośnika].


W jaki sposób aparat przełącza gniazdo używanej karty pamięci

W przypadku zapisywania zdjęć i filmów na jednej karcie pamięci:

Gdy obrazy nie mogą być zapisane na używanej karcie pamięci, następuje automatyczne przełączenie ustawień w pozycji [Nośnik nagrania] i [Nośnik nagrania] i obrazy będą zapisywane na drugiej karcie pamięci.

Gdy po przełączeniu druga karta pamięci zapełni się, aparat ponownie rozpoczyna nagrywanie na karcie we wcześniejszym gnieździe.


Przykład: gdy zarówno w pozycji [Nośnik nagrania] jak i w pozycji [Nośnik nagrania] w sekcji [Ust. nośnika nagr.] ustawione jest [Gniazdo 1]

Ilustracja przedstawiająca sposób przełączania docelowej lokalizacji zapisu pomiędzy gniazdem 1 i gniazdem 2

Część ilustracji w kolorze szarym: Rejestrowanie obrazów

(A): Nagrywanie nie jest możliwe na karcie pamięci (ze względu na brak miejsca itp.).

(B): Karta pamięci zostanie zastąpiona kartą umożliwiającą nagrywanie.W przypadku zapisywania tego samego zdjęcia równocześnie na dwóch kartach pamięci:

  • W pozycji [Nośnik nagrania] lub [Nośnik nagrania] w sekcji [Ust. nośnika nagr.] ustawiono opcję [Nagr. jednoczes.].

Po zapełnieniu jednej z kart pamięci obrazy będą nagrywane na drugiej karcie.
Po wymianie zapełnionej karty pamięci na kartę pamięci, na której można zapisywać, aparat ponownie będzie mógł równocześnie nagrywać obrazy przy wybranym ustawieniu.


Przykład: w pozycjach [Nośnik nagrania][Nośnik nagrania] wybrano opcję [Nagr. jednoczes.]

Ilustracja przedstawiająca sposób przełączania docelowej lokalizacji zapisu pomiędzy gniazdem 1 i gniazdem 2

Część ilustracji w kolorze szarym: Jednoczesne nagrywanie jest dostępne.

Część ilustracji w kolorze jasnoszarym: Nie można nagrywać równocześnie tego samego obrazu.

(A): Nagrywanie nie jest możliwe na karcie pamięci (ze względu na brak miejsca itp.).

(B): Włożono kartę pamięci z możliwością zapisu.W przypadku zapisywania zdjeć oddzielnie na dwóch kartach pamięci w formatach RAW i JPEG/HEIF:

  • Przy ustawieniu [Sortuj nagryw.] w pozycji [Nośnik nagrania] w sekcji [Ust. nośnika nagr.]

Gdy zapełni się jedna z kart pamięci, aparat rozpocznie nagrywanie na drugiej karcie pamięci w obu formatach RAW i JPEG/HEIF.
Po wymianie zapełnionej karty pamięci na kartę pamięci z możliwością zapisu aparat ponownie będzie mógł nagrywać oba rodzaje obrazów oddzielnie przy wybranym ustawieniu.


Przykład: gdy w pozycji [Format pliku] dla gniazda 1 ustawiono opcję [RAW], a w pozycji [Format pliku] dla gniazda 2 ustawiono opcję [JPEG]

Ilustracja przedstawiająca sposób przełączania docelowej lokalizacji zapisu pomiędzy gniazdem 1 i gniazdem 2

Część ilustracji w kolorze szarym: Obrazy są sortowane według formatu plików.

Część ilustracji w kolorze jasnoszarym: Nie można sortować obrazów.

(A): Nagrywanie nie jest możliwe na karcie pamięci (ze względu na brak miejsca itp.).

(B): Włożono kartę pamięci z możliwością zapisu.

Wskazówka

  • Zdjęcia są zapisywane na karcie pamięci w gnieździe wyświetlanym na monitorze z symbolem strzałki. Gdy aparat przełączy gniazdo za pomocą polecenia [Auto. przeł. nośnika], należy wymienić kartę pamięci w pierwszym gnieździe kartą pamięci z możliwością zapisu.
  • Podczas zapisywania zdjęć i filmów na jednej karcie pamięci, ustawienia w pozycji [Nośnik nagrania] oraz [Nośnik nagrania] zmieniają się automatycznie zgodnie, kiedy nastąpi przełączenie gniazda. Jeżeli chcesz zapisywać w używanym gnieździe przed przełączeniem, ponownie wybierz gniazdo poleceniem [Nośnik nagrania]/[Nośnik nagrania].
  • Jeśli chcesz zapisywać przy ustawieniach wybranych za pomocą poleceń [Nośnik nagrania] i [Nośnik nagrania], ustaw w pozycji [Auto. przeł. nośnika] opcję [WYŁ.].