Usuń stronę

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Można skasować wszystkie opcje menu dodane do strony w pozycji (Moje menu) w MENU.

  1. MENU (Moje menu) → [Us. Mojego menu][Usuń stronę].
  2. Dolną/górną stroną pokrętła sterowania wybierz stronę, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij środkową część pokrętła sterowania, aby usunąć elementy.