Komp. obiektywu (zdjęcie/film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Kompensuje zacienienia w narożnikach ekranu lub zniekształcenia ekranu, albo zmniejsza odchylenia barw w narożnikach ekranu spowodowane pewnymi cechami charakterystycznymi obiektywu.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Jakość obrazu][Komp. obiektywu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Komp. winietowania:
Ustawianie, czy automatycznie mają być kompensowane przyciemnienia w narożnikach ekranu. ([Automatyczne]/[WYŁ.])
Komp. aber. chrom.:
Ustawianie, czy mają być automatycznie redukowane odchylenia barw w narożnikach ekranu. ([Automatyczne]/[WYŁ.])
Komp. zniekształceń:
Ustawianie, czy automatycznie mają być kompensowane zniekształcenia ekranu. ([Automatyczne]/[WYŁ.])
Komp. zm. kąta widz. (tylko w przypadku filmowania):
Określanie, czy ma być kompensowane automatycznie zjawisko polegające na zmianie kąta widzenia w zależności od ogniskowej podczas nagrywania filmu. ([WŁ.]/[WYŁ.])

Uwaga

  • Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku używania obiektywu zgodnego z automatyczną kompensacją.
  • Przyciemnień w narożnikach ekranu może nie udać się skorygować za pomocą [Komp. winietowania], zależnie od rodzaju obiektywu.
  • W zależności od założonego obiektywu, w pozycji [Komp. zniekształceń] może być na stałe ustawiona opcja [Automatyczne] i nie można wybrać [WYŁ.].
  • Jeżeli w pozycji [SteadyShot] w trybie nagrywania filmu zostanie ustawiona opcja [Aktywny], w pozycji [Komp. zniekształceń] zostanie zablokowana na stałe opcja [Automatyczne].
  • Gdy w pozycji [Komp. zm. kąta widz.] ustawiono opcję [WŁ.], kąt widzenia i jakość obrazu zmieniają się nieznacznie.
  • Zależnie od obiektywu zmiany kąta widzenia mogą nie zostać w pełni skompensowane, nawet jeśli w pozycji [Komp. zm. kąta widz.] ustawiono [WŁ.].