USB-LAN/Teth.

Łączenie z siecią za pośrednictwem podłączonej do aparatu przejściówki USB-LAN lub skorzystanie z tetheringu w smartfonie do nawiązania połączenia z siecią.

Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wersji 2.00 lub nowszej.

  1. MENU(Sieć) → [USB-LAN/Teth.] → żądana metoda łączenia.
    • Aby odłączyć się od sieci, wybierz [Rozłączanie USB-LAN] lub [Rozłączenie tetheringu].

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Połączenie USB-LAN:
Łączenie się z siecią za pośrednictwem przejściówki USB-LAN.
Połącz. tetheringowe:
Łączenie się z siecią za pośrednictwem tetheringu w smartfonie.