Używanie pokrętła Zdjęcie/Film/S&Q i pokrętła trybu

Pokrętło Zdjęcie/Film/S&Q i pokrętło trybu służy do wybierania trybu rejestrowania obrazów w zależności od obiektu i przeznaczenia ujęcia.

Pokrętło Zdjęcie/Film/S&Q

Pokrętło Zdjęcie/Film/S&Q służy do wybierania trybu rejestrowania obrazów.

 • Obróć pokrętło Zdjęcie/Film/S&Q, naciskając jednocześnie przycisk zwolnienia blokady z przodu pokrętła Zdjęcie/Film/S&Q.

Ilustracja przedstawiająca pozycję poszczególnych trybów fotografowania na pokrętle Zdjęcie/Film/S&Q

(A) Tryb fotografowania

(B) Tryb filmowania

(C) Tryb rejestrowania obrazów w zwolnionym/szybkim tempie

Wskazówka

 • Wyświetlane opcje menu zależą od pozycji pokrętła Zdjęcie/Film/S&Q.

Pokrętło trybu

Wybrany tryb ekspozycji określa w jaki sposób będzie dobierana przysłona (wartość F) i czas otwarcia migawki.

Pokrętło trybu Tryb ekspozycji Opis
(Automatycznie) Inteligentna auto Aparat rejestruje obrazy z automatycznym rozpoznawaniem sceny.
P Program Auto Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno szybkość migawki jak i wartość przysłony). Można ustawić funkcje rejestrowania obrazu, na przykład [ISO].
A Priorytet przysłony Ustawiona wartość przysłony ma najwyższy priorytet, a szybkość migawki jest ustawiana automatycznie. Wybierz to ustawienie, gdy chcesz uzyskać rozmycie tła lub ostrość na całym ekranie.
S Priorytet migawki Ustawiony czas otwarcia migawki ma najwyższy priorytet, a wartość przysłony jest ustawiana automatycznie. Wybierz to ustawienie, gdy chcesz zrobić zdjęcie szybko poruszającego się obiektu bez rozmycia lub gdy chcesz sfotografować rozmytą wodę lub smugi światła.
M Ekspozycji ręcznej Ręczna regulacja wartości przysłony i czasu otwarcia migawki. Można fotografować przy ulubionej ekspozycji.
1 / 2 / 3 Przyw. ust. fotogr. Można przywołać często używane tryby i ustawienia wartości liczbowych, które zostały uprzednio zapamiętane*, po czym przystąpić do rejestrowania obrazów.

* W pozycji [Pam. ust. fotograf.] można zapisać różne ustawienia rejestrowania obrazu, na przykład tryb ekspozycji (P/A/S/M), przysłonę (wartość F) i czas otwarcia migawki.

Metoda ustawiania ekspozycji w trybach filmowania zależy od ustawienia w pozycji MENU (Fotografowanie) → [Tryb fotografow.][Typ kontroli Eksp.].

Gdy w pozycji [Typ kontroli Eksp.] ustawiona jest opcja [Tryb P/A/S/M]:

Pokrętłem trybu ekspozycji wybierz żądany tryb rejestrowania obrazu.

Gdy w pozycji [Typ kontroli Eksp.] wybrano opcję [Tryb elast. Eksp.]:

Wartość przysłony, czas otwarcia migawki i czułość ISO można przełączać między ustawieniem automatycznym a ręcznym, używając następujących funkcji przypisanych do przycisków ustawień własnych.

 • Wartość przysłony
  [U.prz.Auto/Ręcz.][Pr.Av Auto/Ręcz.]
 • Czas otwarcia migawki
  [U.prz.Auto/Ręcz.][Pr.Tv Auto/Ręcz.]
 • Czułość ISO
  [U.prz.Auto/Ręcz.][Pr.ISO Auto/Ręcz.]
Jeżeli wybierzesz ustawianie ręczne, obróć pokrętło przednie, pokrętło tylne L lub pokrętło sterowania i ustaw właściwą wartość.